header_image

Your search results

Om Hitra

Midt mellom Kristiansund og Trondheim finner du Hitra, en øy betegnet som et Norge i miniatyr. Med sin vakre natur og kultur er Hitra en perle i Sør-Trøndelag du aldri vil glemme. Øyriket med sine 2500 øyer, holmer og skjær er et svært populært feriested der du blir vel tatt i mot av øya sine beboere «hitterværingene».
OM ØYA
687 km2 landareal, hvorav 571 km2 er hovedøya
710 km2 sjøareal
1514 km kystlinje
2500 øyer, holmer og skjær
7000 innsjøer og dammer

OM FOLKET
Pr. 01.01.17 har Hitra 4659 innbyggere, av dem har 916 innvandrerbakgrunn (arbeidsinnvandring ifm havbruket)
55 nasjonaliteter er representert

Antall innbyggere 01.01.04 – 4090   Antall innbyggere 01.01.14 – 4522
%vis endring 2004-2014:  10.56 %  %vis endring 2009-2014:  9.10 %  Annualisert årlig vekstrate:  1.02 %
Forventet 2040:  5491

Når det gjelder yrkesfordeling har Hitra regionens høyeste prosentvise andel sysselsetting innenfor industri og den laveste innenfor offentlig sektor.

OM DE BESØKENDE
Mer enn 2000 ferie-hus og hytter.
Den største ferie-destinasjonen på Trøndelagskysten.

OM HITRA HAVN OG INDUSTRIPARK
Hitra og Frøya står for mer enn 40 % av eksportverdien i Sør-Trøndelag Fylke, og mindre enn 4 % av fylkets folketall.  Dette er mulig takket være Norges internasjonalt mest kjente merkevare – Norwegian Salmon!

En framtidig regional transport- og logistikk hub for Midt-Norge.  Hitra Havn vil legge til rette for transport av laks og annet gods med skip til europeiske havner.  Havna og industriparken ligger på Sandstad – langs hovedskipsåra – halvveis opp langs Norskekysten – midt mellom Kristiansund og Trondheim.  Hurtigbåten fra de to byene møtes på Sandstad, like ved fastlandsforbindelsen gjennom den undersjøiske Hitra-tunnelen. Flere næringsetableringer er under planlegging og utbygging, både innenfor marin og maritim sektor.

Lerøy Midt startet byggingen av sin nye fabrikk på Sandstad/Jøstnøya høsten 2017.  Prislappen er estimert til ca. 700 millioner norske kroner, og fabrikken er planlagt åpnet i mai 2018.

Hitra Harbor
Prepared area 49 acres.  Additional 200 acres are regulated for port expansion. Hitra Municipality has two stakeholders for this area, GasNor with LNG terminal and a bunkers company for oil / diesel.

1 acre = 4,0469 dekar =  4046,9 m2

Hitra Industrial Park East, Jøstnøya
Prepared area 230 acres.
Sold area 145 acres.
Available area 85 acres.
Lerøy, Marine Harvest, Bewi and Brødrene Sunde have all bought plots at Kalvøya.

Hitra Industrial Park West, Kalvøya
Area that will be prepared during the autumn of 2017, 35 acres.
Sold area 6.5 acres.
Available area 28.5 acres.
Rema 1000 has bought a plot at Kalvøya.

(Pr. 1.10.17 melder Hitra Kommune at Tess i tillegg til ovennevnte salg har kjøpt tomt på 1500 mål på Kalvøya og har opsjon på 400 mål i tillegg for evt. samlokalisering med grossist.)

NB! FOR MORE INFORMATION ABOUT HITRA HARBOR AND INDUSTRIAL PARK:
Hitra Municipality + 47 72 44 17 00
Mayor Ole Haugen or manager planning department Dag Robert Bjørshol
http://www.hitra.kommune.no/
OM DET LOKALE MATFATET
Nasjonalt og internasjonalt kjent for førsteklasses kvalitet.
LAKSEN Lakseoppdrettets vugge
Det var en gang to brødre som hadde en god ide. Som de første i verden startet de havbruk av atlantisk laks, like utenfor Hitra. Brødrene Ove og Sivert Grøntvedt satte i 1971 ut 20.000 laksesmolt, i det som blir regnet som verdens aller første lakseanlegg. 45 år senere har Frøya og Hitra blitt et av verdens største oppdrettssteder for laks. Grunnen til det er de helt spesielle havstrømmene. Her møter Golfstrømmen fra sør den kalde sjøen fra nord i Barentshavet, og det gir relativt stabil og optimal temperatur for oppdrett av atlantisk laks. Optimal temperatur gir forhold som laksen stortrives i, og i kombinasjon med god kunnskap og moderne teknologi slaktes laks av ypperste kvalitet året rundt. I dag produserer øyregionen 260.000 tonn laks pr. år.

Marine Harvest og Lerøy er i dag blant verdens aller største, mest lønnsomme og mest innovative selskaper når det gjelder lakseoppdrett, foredling og ikke minst bærekraftig utvikling.

Lenke til webside Lenke til webside

OM DET LOKALE MATFATET
Nasjonalt og internasjonalt kjent for førsteklasses kvalitet.

LAKSEN Lakseoppdrettets vugge
Det var en gang to brødre som hadde en god ide. Som de første i verden startet de havbruk av atlantisk laks, like utenfor Hitra. Brødrene Ove og Sivert Grøntvedt satte i 1971 ut 20.000 laksesmolt, i det som blir regnet som verdens aller første lakseanlegg. 45 år senere har Frøya og Hitra blitt et av verdens største oppdrettssteder for laks. Grunnen til det er de helt spesielle havstrømmene. Her møter Golfstrømmen fra sør den kalde sjøen fra nord i Barentshavet, og det gir relativt stabil og optimal temperatur for oppdrett av atlantisk laks. Optimal temperatur gir forhold som laksen stortrives i, og i kombinasjon med god kunnskap og moderne teknologi slaktes laks av ypperste kvalitet året rundt. I dag produserer øyregionen 260.000 tonn laks pr. år.

Marine Harvest og Lerøy er i dag blant verdens aller største, mest lønnsomme og mest innovative selskaper når det gjelder lakseoppdrett, foredling og ikke minst bærekraftig utvikling.

KRABBEN Europas mest moderne fabrikk for taskekrabbe
Utgangpunktet for dagens HitraMat AS er det gamle handelsstedet Ansnes, der det helt siden 1700-tallet ble drevet handel med fisk og andre varer. Herfra dro jekter med saltfisk, tørrfisk og klippfisk, og jektene kom tilbake med varer som kystens folk ikke var selvberget med. Hit kom Sivert Fjeldvær i 1905. Mannen fra Fjellværøya drev fiskemottak og handel med fisk. Anton Fjeldvær begynte senere å ta imot krabbe, koke fangsten og selge den til avtakere i Trondheim. I 50-årene begynte Anton Fjeldvær å eksportere levende krabber til Stockholm. Sivert, en av Anton Fjeldværs sønner, gikk i land og startet selskapet HitraMat i ei av bryggene på Ansnes. Her ble fiskmat laget for hånd. «Hitramat på alle fat» ble slagordet. 1988 ble bedriftens populære «Hitraball» kåret til Sør-Trøndelags nasjonalrett. Ennå var krabben bare en bigeskjeft, og krabbesesongen var kort; fra 10. september og et par måneder utover høsten. Etter at Sivert døde, kom dagens Anton Fjeldvær inn som leder. Siden tidlig på 90-tallet har den fine taskekrabben fra Trøndelagskysten (også kalt Hitra-krabben) blitt hovedproduktet i bedriften, og det er krabben som er den viktigste bærebjelken for fabrikken i framtida. I 2002 flyttet bedriften inn i nye tidsriktige lokaler på Hitra Fiskerihavn, i det som i dag er Europas mest moderne fabrikk for taskekrabbe.

HJORT OG VILLSAU Nord-Europas tetteste hjortestamme
Lenke til webside
Soleklar vinner i «Det Norske Måltid» i 2015 i klassen Årets kjøtt – bearbeidet. Juryens uttalelse: Dalpro sitt fenalår av villsau har en tydelig identitet, produktet er en soleklar vinner i sin klasse. Og i 2016 vant de jammen samme klasse igjen, med sin villsauskank Frøya.» På Hitra har vi Nord-Europas tetteste hjortestamme, og det felles årlig 500-1000 hjort. I tillegg satses det på hjorteoppdrett og villsauhold på Dalpro. Hjorteoppdrettet er fordelt på tre lokaliteter på Hitra med til sammen 255 hjort. I tillegg kommer 70 villsauer. Råvarene til Dalpro Gårdsmat hentes fra egen besetning og ved kjøp av villhjort og villsau fra regionen. Kjøttet kommer fra Frøya og Hitra og er laget på naturens premisser. Villsau og hjort beiter i lyng, urter, gress, einer, løvkratt og tang året rundt. Det frie liv, klimaet og øyenes flora tilfører en unik smak av vill natur. Ved forhåndsavtale kan man være med på foring av hjort og villsau.  OBS! GÅRDSBUTIKK Se nettsidene for oppdaterte åpningstider. Her selges også skinn av hjort og sau.

OSTEN Smakfulle oster fra glade dyr
Lenke til webside
Vi velger å beskrive Hitra Gårdsmat ved å liste opp de prisene de mottok bare
i 2015:
Gull i NM for Ekstra lagret Grotteost
Gull i NM for Kongeosten
Årets økologiske produkt på Trøndersk Matfestival ble Ekstra Lagret Grotteost
Det er nok allikevel begrunnelsen for Dagrosprisen i Sør-Trøndelag i 2003 som
sier mest om denne enestående bedriften, og danner grunnlaget for de førsteklasses
produktene. Juryens begrunnelse: «Disse gårdbrukerne er glødende interessert i
husdyrhold. De gjør en enorm innsats for at husdyra skal ha det godt. De er
stolt av yrket sitt og vil være et godt forbilde for andre ved å vise at det går an å bygge opp et meget godt husdyrmiljø ved hjelp av enkle løsninger og egeninnsats.» OBS! GÅRDSBUTIKK Ta kontakt for oppdaterte åpningstider. Her selges også gourmet kalvekjøtt fra gården (i kasser på minimum 10 kg med kjøtt fra forskjellige deler av dyret). Grupper kan bestille lunsj eller middag, omvisning og historien om Hitra Gårdsmat.

ya Hitra er Norges sjuende største (ekskl.  Svalbard) og den største sør for Lofoten.  Øyas landareal er 571,5 km², mens kommunens areal er 680 km².

Hitra (stammer fra gammelnorsk Hitr eller Hitrar der betydningen er «splittet» fra fastlandet, en person fra Hitra kalles hitterværing) er  en kommune i Sør-Trøndelag, og ligger sør  for innløpet til Trondheimsfjorden.

De eldste gårds-navnene som fortsatt brukes på Hitra er trolig 2000 år gamle. Arkeologiske funn viser at det for vel 1500 år siden fantes 10-12 gårder i drift, og rundt år 1000 var mellom 40 og 50 gårder i drift med en antatt folkemengde på 500-600.

Et sagn forteller at etter svartedøden på 1300-tallet kom det røyk fra skorsteinen på bare to Hitra-gårder: Småg og Helbustad.

Økt etterspørsel etter fisk gav grobunn for en vekstnæring på Trøndelagskysten. Hitra prestegjeld, som omfattet dagens Hitra, Frøya, Hemne og Snillfjord, ble en velstående del av regionen.

Kommunens største tettsted er Fillan, kommunesenteret i den tidligere kommunen med samme navn, og som i all hovedsak har fått sin vekst i næringsliv og folketall som følge av kommunesammenslåingen i 1964. De største tettstedene for øvrig er Hestvika, Sandstad, Kvenvær, Forsnes, Melandsjøen, Dolmøy, Ansnes, Fjellvær og Knarrlagsund.

Etter kommunesammenslåingen i 1964 har Hitra vært en borgerlig styrt kommune med unntak av periodene 1983-87 og 1993-1997 der AP hadde ordføreren. Etter kommunestyrevalget i 2007 fikk AP ordføreren i et samarbeid med SP og SV. Etter kommunevalget i 2011 beholdt AP ordføreren, i et samarbeid med Pensjonistpartiet, som fikk varaordførervervet.  Etter kommunevalget i 2015 beholdt AP ordføreren og fikk også varaordførervervet.

Hitra har rent hav og perfekte forhold for havbruk. Det var her lakseoppdrettseventyret i Norge startet tidlig på 70-tallet. I dag har Hitra arbeidskraft fra hele verden sysselsatt i næringene.

På Helgebostad finner du Hitra Gårdmat som produserer ost i verdensklasse av økologisk melk fra kyr som beiter i frie omgivelser. Osten fra Hitra Gårdsmat har vunnet mange gjeve priser for sin kvalitet. Besøk Bodil og få fortalt historien om gårdsbruket og ostegrotten.

Overnattings- og spisesteder finner du mange av på Hitra. Finn dem på kartet vårt her.

Her er utmerkede restauranter, konsertarenaer, opplevelsesmuligheter og overnattingssteder med særpreg. Mat av prisbelønnede råvarer hentet fra lokale produsenter og lokalt brygget øl gir våre gjester smaksopplevelser man ellers finner på det beste gourmetrestauranter. Det skjer mye på Hitra i løpet av året, både store og små evenementer.

På Hitra ligger en av Europas meste moderne fabrikker for produksjon av taskekrabbe. HitraMat AS er markedsleder av foredlet krabbe i både Norge og Frankrike, og leverer krabbe – og skjellprodukter til Sverige, UK, Sør – Europa og Asia. 

Hitra har mange historiske perler. Hopsjøbrygga med sin spennende historie er bare en av dem.

Hitra kommune har en raskt voksende handelsnæring med mange spesialbutikker og variert tilbud. Fillan er kommunesenteret og det er her du finner servicetilbudene.

Hitra har en hjortestamme, men også hjorteoppdrett og lokalt slakteri.

  • Velkommen til Hitra

    Med sin vakre natur og kultur er Hitra en perle i Sør-Trøndelag du aldri vil glemme. Øyriket med sine 2500 øyer, holmer og skjær er et svært populært feriested der du blir vel tatt i mot av øya sine beboere “hitterværingene”.

  • Værvarsel for Hitra

    Klikk her for å se værvarsel for flere steder på Hitra - 3 dager fremover