Your search results

Ferdselsregler i Naturen

Allemannsretten

Norge har lovfestet den unike allemannsretten som gir oss alle lov til å ferdes fritt i utmark. Der kan du:
-ferdes fritt til fots og på ski
-raste og overnatte
-ri eller sykle på stier og veier
-bade, padle, ro og bruke seilbåt
-plukke bær, sopp og blomster
-fiske fritt etter saltvannsfisk
Hvis du ferdes i båt:
-Du har lov til å ferdes fritt i båt, til å fortøye og gå i land i utmark langs hele kysten.
-Normalt kan du bruke fortøyningsbolter og -ringer også utenom offentlige friluftsområder i kortere tid når disse ikke brukes av grunneier.
-Private kaier og flytebrygger kan du bare bruke med grunneiers tillatelse. På flytebrygger der det er merket «gjesteplass» kan du legge til, sjekk om det er tidsbegrensninger eller betaling for å ligge der.
Båndtvang
I perioden 1. april – 20. august er det båndtvang for alle hunder. Der det er husdyr på beite er det alltid båndtvang. Båndtvangen gjelder i både inn- og utmark. Utenfor båndtvangperioden skal hunden være under fullstendig kontroll av eier når den er løs.
Parkering
I denne nye Kjentmannsprøven er det organisert parkeringsplass til ca. 2 biler ved startpunktet til hver kjentmannspost. Eget parkeringsskilt viser hvor du kan parkere. Ikke parker slik at du hindrer ferdsel.
Bruk sunt naturvett
Vis god folkeskikk når du ferdes i naturen, rydd opp etter deg slik at ingen ser at du har vært der. Ta også hensyn til grunneiere og privat grunn.

Bålbrenning
Du kan tenne opp bål når du er på tur, men ikke i eller i nærheten av skogsmark i tidsrommet 15. april til 15. september. Langs kysten kan lyngen også lett ta fyr, så legg bålet helt i strandkanten så langt unna brennbar vegetasjon som mulig. Ikke legg bålet direkte på svaberget slik at berget sprekker. Bruk eksisterende bålplasser der det finnes.
NB: I tørre perioder kan det være bålforbud.

  • Velkommen til Hitra

    Med sin vakre natur og kultur er Hitra en perle i Sør-Trøndelag du aldri vil glemme. Øyriket med sine 2500 øyer, holmer og skjær er et svært populært feriested der du blir vel tatt i mot av øya sine beboere “hitterværingene”.

  • Værvarsel for Hitra

    Klikk her for å se værvarsel for flere steder på Hitra - 3 dager fremover