Your search results

Kjentmannsboka

Kjentmannsboka kan du kjøpe på biblioteket på Fillan eller hos Servicetorget i kommunehuset på Fillan.

Ut på tur!

Kjentmannsboka inneholder:

  • Oversiktskart som viser hvor de enkelte postene ligger i naturen
  • Beskrivelse av de enkelte postene og litt informasjon om natur og kultur.
  • Registreringskort

Registreringskortet
er bakerste omslag i heftet og har en nummerert rute tilsvarende hver post. Det er forskjellige klippetenger på hver post. Klipp hull med klippetanga i ruta med samme nummer som posten du besøker.

Kjentmannsmerke

  • Hvis du tar alle 30 postene på «land» kan du kjøpe et jakkemerke med grønn bunnfarge som viser at du er kjentmann på landdelen.
  • Hvis du tar alle 15 postene på øyene, kan du kjøpe et jakkemerke med blå bunnfarge som viser at du er kjentmann på sjø-delen.
  • Hvis du tar alle 45 postene kan du kjøpe et jakkemerke som viser at du er «absolutt kjentmann».

Turkart for Hitra
Samtidig med ny kjentmannsprøve gir kommunen også ut et nytt turkart for Hitra. På dette kartet er alle kjentmannspostene markert. Bruk turkartet aktivt når du går på tur og lær ungene opp til å bruke kartet!

Kjentmannsprøven og turkartet er gitt ut i Friluftslivets år 2015.