Your search results

Velkommen til Hitra

Hitra i Sør-Trøndelag er Norges største øy sør for Lofoten, og tilsammen er kommunens landareal 680 km2. Hitra består av 3200 øyer og holmer, og har en kystlinje på 1514 km.
Øyer og skjær, viker og sund har gitt vekstområder for planter og dyr i sjøen og på land. De mange rester og funn etter mennesker viser at det har vært sammenhengende bosetting her ute i vel 11.000 år.
Landskapet er sterkt påvirka av havet og naturkreftene, men det er overraskende stor variasjon i topografi, vegetasjon og dyreliv i kommunen. Inne på øya er det store områder med skog, myr og fjell, og det er et mylder av vatn.
De skogkledde innlandsområdene med uberørt natur har lagt grunnlaget for Nord-Europas største hjortebestand. I de senere tiårene har øya fått en svært tallrik stamme av rådyr, det finnes også noen få elg. På Hitra er jakt viktig, både som inntektskilde og som kulturbærer.

Hitra er særegen når det gjelder fiskemuligheter. Kystområdene rundt oss er internasjonalt kjent som en av de beste plassene for havfiske, og i øyas mange vatn og tjern er det auren som dominerer. Skogsveier og stier fører inn til store og små fiskevann/tjern.
Det finnes mange muligheter for dykkeinteresserte, den sterke tidevannsstrømmen gir stor artsrikdom og gode leveområder for planter og dyr i sjøen mellom øyer, holmer og skjær.

Hitra kommune håper at du ved å bruke Kjentmannsprøven og det nye turkartet blir godt kjent i kommunen vår og får et lite innblikk i natur og kultur på Hitra.

  • Velkommen til Hitra

    Med sin vakre natur og kultur er Hitra en perle i Sør-Trøndelag du aldri vil glemme. Øyriket med sine 2500 øyer, holmer og skjær er et svært populært feriested der du blir vel tatt i mot av øya sine beboere “hitterværingene”.

  • Værvarsel for Hitra

    Klikk her for å se værvarsel for flere steder på Hitra - 3 dager fremover